fbpx
Intakeformulier
Het intakeformulier geeft ons een beeld van uw fysieke capaciteiten, zo nodig medische achtergrond. Hierbij worden er een aantal persoonlijke vragen gesteld om aanvullend inzicht te krijgen in uw algemene dagelijkse bezigheden en lifestyle.
//
//

Zakelijke informatie optioneel

Medische vragenlijst

Karaktereigenschappen

Algemene Gezondheid

Wat eet je gemiddeld op een dag?

Persoonlijke voedingspatroon

Omgevingsfactoren

Wat zijn de beste dagen /tijden om af te spreken?

Doelstellingen

Wat zijn je doelstellingen?

Kies er maximaal 3 waarvan score 1 de belangrijkste*

VERKLARING CLIËNT

Cliënt verklaart hierbij (middels ondertekening):
⦁ dat de inhoud van dit intakeformulier volledig, juist en correct is;
⦁ op de hoogte te zijn van de verschillende tests die door Flexercise Treatments afgenomen worden en de risico’s die er aan verbonden zijn;
⦁ ermee bekend te zijn dat hij of zij zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende, fysieke activiteiten;
⦁ de training af te leggen uit vrije wil en op eigen risico;
⦁ Flexercise Treatments op de hoogte hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekten en/of lichamelijke of andere defect) waardoor de risico’s die aan de trainingen verbonden zijn zouden kunnen toegenomen zijn en verklaard nieuwe redenen tijdig mede te delen;
⦁ Flexercise Treatments niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden optreden tijdens of na de trainingen, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Flexercise Treatments of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen;
⦁ Ervan op de hoogte te zijn dat door Flexercise Treatments geen resultaat wordt gegarandeerd;

Client geeft Flexercise Treatments toestemming de persoonsgegevens in dit intakeformulier te bewaren in haar administratie voor het uitvoeren van de overeenkomst.
//

Scroll naar top
CHAT VIA WHATSAPP
Welkom! Je chat nu met Flexercise Treat
Welkom!
Je chat nu met Flexercise Treatments. Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?